Alarmy

Systemy alarmowe są coraz częściej stosowane w codziennym życiu przez osoby prywatne lub firmy, zapewniając nam ochronę i zwiększając poczucie bezpieczeństwa. 

Systemy alarmowe zwiększają bezpieczeństwo budynku i osób w nim przebywających. Nowoczesne systemy alarmowe są zintegrowanymi urządzeniami informującymi nas o zaistniałych czynnością w firmie, domu lub mieszkaniu.

Obiekty te wyposażone w profesjonalny system alarmowy i podłączone pod Centrum Monitorujące są najlepszym rozwiązaniem zabezpieczającym na rynku.

Systemy alarmowe podzielić można na systemy przewodowe, bezprzewodowe lub hybrydowe. 

Systemy przewodowe instaluje się w obiektach przygotowanych wcześniej ( okablowanych) a także tam gdzie użytkownik zaakceptuje potrzebę rozprowadzenia przewodów natynkowo lub podtynkowo.  

Systemy bezprzewodowe instaluje się w obiektach w pełni już wykończonych lub w miejscach gdzie nie ma możliwości poprowadzenia kabli a także tam, gdzie użytkownik chce ich uniknąć.

Systemy hybrydowe są systemami składającymi się częściowo z systemów przewodowych i systemów bezprzewodowych.

Wiedza zdobyta podczas szkoleń z zasad projektowania jak i instalacji systemów alarmowych włamaniowych i napadowych pozwala nam poprawnie zaprojektować a następnie wykonać instalacje systemu alarmowego, który będzie skutecznie  wykrywał wtargnięcie intruza do strefy chronionej i jednocześnie nie będzie powodował fałszywych alarmów.
Jedna z najczęstszych przyczyn, które powodują wywołanie fałszywego alarmu jest nieprawidłowy dobór i umiejscowienie czujek, a także połączenie tych dwóch czynników może wielokrotnie zmniejszyć skuteczność lub wręcz uniemożliwić wykrycie intruza przez czujkę.
 
Planowanie systemu alarmowego.
 
Aby dobrze wykonać projekt instalacji systemu alarmowego w pierwszej kolejności musimy zapoznać się ze słabymi punktami obiektu. Najlepiej jest zapoznać się z obiektem na miejscu.  Teoretycznie możemy zrobić to na podstawie planów obiektu, ale w takim wypadku nie jesteśmy w stanie uwzględnić wszystkich szczegółów architektonicznych i aranżacji wnętrz lub odstępstw od projektu. Zatem bezwzględnie konieczne są oględziny obiektu, czyli tzw. wizja lokalna.
Istotnym wyborem jest odpowiedni dobór centrali alarmowej wedle funkcji, jakie będą wymagane przez użytkowników.  Obiekt chroniony powinien zostać podzielony na strefy ochronne, pożądana liczba linii dozorowych centrali uzależniona jest od liczby planowanych czujek.
 
Rozróżniamy następujące czujki:
 
 
Pasywne czujki podczerwieni
 
Zasada działania takiej czujki oparta jest na wykrywaniu zmian w odbieranym przez nią promieniowaniu podczerwonym. Zmiany te są spowodowane ruchem obiektów, których temperatura rożni się od temperatury otoczenia. Czujki te, więc odbierają ciepło emitowane przez poruszające się obiekty, czyli nie emitują energii do otoczenia.  Zastosowanie tej technologii pozwala na montaż wielu czujek pasywnych podczerwieni w jednym pomieszczeniu bez obawy wzajemnego zakłócenia pracy czujek.  Czujki pasywne podczerwieni posiadają pięć podstawowych charakterystyk optycznych: szerokokątną, sufitowa, dalekiego zasięgu, kortynę pionowa i kurtynę poziomą.  Czujki pasywne podczerwieni idealnie nadają się do pomieszczeń, w których panują normalne warunki.
 
Czujki mikrofalowe
 
Czujki mikrofalowe działają na zasadzie efektu Dopplera, emitują one impulsowo w otaczającą przestrzeń promieniowanie mikrofalowe.  Sygnał alarmowy wytwarzany jest w czujce po wykryciu zamiany w częstotliwości odebranych fal, odbitych od poruszającego się obiektu.  W związku z tym, że czujki mikrofalowe wykorzystują efekt Dopplera, reagują one najlepiej na ruch intruza w kierunku do lub od czujnika.
Czujki dualne
 
Czujki dualne zbudowane są z czujki pasywnej podczerwieni i czujki mikrofalowej.  Sygnał alarmu na wyjściu takiej czujki powstaje dopiero wtedy, gdy w obydwu sekcjach analizy sygnału powstanie jednocześnie alarm.  Czujki tego typu skonstruowano w celu wyeliminowania możliwości powstania fałszywych alarmów powodowanych przez przeciągi, nagle zmiany temperatury otoczenia i bezpośrednie oświetlenie czujki przez promienie słońca.
 
Akustyczne czujki stłuczenia szyby
 
Akustyczne czujki stłuczenia szyby, są obecnie najczęściej spotykanym sposobem zabezpieczenia powierzchni szklanych.  Działają one na zasadzie elektronicznej analizy odebranych dźwięków przez mikrofon. Jeżeli dźwięki te zostaną „zakwalifikowane”, jako dźwięk tłuczenia szyby, to na wyjściu czujki generowany jest sygnał alarmowy.
 
Czujki sejsmiczne
 
Czujniki sejsmiczne znajdują zastosowanie przy ochronie ścian i drzwi, sufitów, podłóg  oraz ścian sejfów przed próbami ich przekroczenia metodami inwazyjnymi.  Profesjonalne czujki reagują alarmem na odgłosy uderzenia, wiercenia, odgłosy przecinania za pomocą palnika i wzrost temperatury powierzchni, do której są przytwierdzone jak i eksplozje materiałów wybuchowych.  Natomiast proste czujki najczęściej reagują tylko na jeden z w/w czynników. 
 
Aktywne czujki podczerwieni
 
Aktywne czujniki podczerwieni składają się z nadajnika i odbiornika.  Nadajnik emituje promieniowanie podczerwone, które jest odbierane przez odbiornik. Generowanie sygnału alarmu następuje w momencie przecięcia wiązki sygnału docierającego do odbiornika. 
 
Czujki ultradźwiękowe
 
Czujki ultradźwiękowe działają na identycznej zasadzie jak czujki mikrofalowe, z tą różnicą, że emitują one ultradźwięki a nie mikrofale. 
 
Czujki magnetyczne
 
Czujki magnetyczne składają się z dwóch elementów:  pierwszy element to magnes, a drugi to kontaktron.  Jeśli kontaktron znajduje się w polu magnetycznym  to styki są zwarte lub rozwarte, usuniecie pola magnetycznego powoduje wygenerowanie sygnału alarmowego.  Czujki magnetyczne mają zastosowanie przy ochronie wewnętrznej obwodowej obiektu, służą do ochrony okien, drzwi lub bram garażowych kontrolując ich otwarcie. 


Systemy alarmowe i monitoring. Systemy alarmowe przewodowe, systemy alarmowe bezprzewodowe z powiadamianiem na telefon lub GSM Zdalne sterowanie systemem.
Zdalny podgląd kamer. Systemy idealne do zabezpieczenia domu, garażu, firmy, biura, sklepu, terenu budowy. Podstawową  zaletą takiego systemu jest:

sygnalizacja włamania
sygnalizacja napadu
sygnalizacja utraty zasilania
sygnalizacja pożaru

Instalacje alarmowe Bruksela i okolica.